logo nsfv

Velkommen til
Norsk senter
for flerkulturell verdiskaping

Det nasjonale senteret for entrepenørskap blant innvandrere.

Nasjonalt kompetansesenter

TIL NASJONALT KOMPETANSESENTER?
Her finner du senterets publikasjoner, aktiviteter, organisering og forskning på flerkulturelt entreprenørskap.

Grundersidene

ETABLERE BEDRIFT?
Her finner du informasjon som vil være nyttig for deg som gründer og om aktiviteter som senteret arrangerer.